Duschbyggarna

MILJÖMEDVETANDE

Miljön har för Duschbyggarna alltid varit en viktig fråga. Från små saker som källsortering och resurssparande verksamhet till att ställa höga miljökrav på sina leverantörer och samarbetspartners. Duschbyggarna är anslutna till REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar. Därigenom tar dom ansvar för återvinningen av förpackningsmaterialet även efter konsumentens användning.

GARANTIVILLKOR

Med mer än 45 års erfarenhet har Duschbyggarna försäkrat sig om en hög kvalitetsnivå genom alla steg i produktionen varvid livslängden på deras produkter är mycket lång och ger ett problemfritt användande år efter år. Utöver de rättigheter du som konsument har genom Konsumentköplagen,  kan Duschbyggarna även ge generösa produktgarantier så att du ska känna dig trygg i ditt val. 

Följande garantitider gäller:
Duschväggar 15 år
Blandare/Takduschar 5 år
Handdukstorkars kromade yta 3 år
Handdukstorkars lackerade yta 5 år
Handdukstorkar och patroner 2 år
Tillbehör och accessoarer 2 år

Garantin avser material- eller fabrikationsfel där dom kostnadsfritt tillhandahåller en ny del. Garantin omfattar inte utbyte av delen. Garantin gäller under förutsättning att den ursprungliga tillverkaren av varan är aktiv och kan leverera erforderliga reservdelar. För att garantin skall gälla skall produkten vara installerad på korrekt sätt enligt monteringsanvisningen. Vidare förutsätter garantin att skötselråden följts. Fel som orsakats av slitage, smuts, frysning, felaktig skötsel, vanvård eller felaktigt handhavande omfattas inte av garantin. Tillika gäller att komponenter som utgör förbrukningsmaterial inte täcks av garantin. Skador på produkterna som inte dokumenterats före installation ersätts inte. Garantin täcker inte kostnader för tredje man och inte kostnader på annat än den levererade varan. Sådana kostnader skall täckas av installerande företag/användarens försäkring. Vid fel på produkter hänvisar vi i första hand till inköpsstället där man har förvärvat produkten. För att garantin skall gälla skall du som kund kunna styrka tidpunkt för inköp av varan genom att uppvisa kvitto på inköpet. Om vi skickar ut en servicetekniker för att åtgärda ett garantiärende, och det visar sig att det inte föreligger produkt- eller garantifel, debiteras faktiska kostnader som uppstår.

 • Prisintervall

 • Tillverkare 180

 • Visa endast 0

 • Typ av glas 10

 • Färg Beslag 8

 • Mått 7

  • Visa fler
  • Visa färre
 • Välj Bredd 7

  • Visa fler
  • Visa färre
 • Välj Färg 60

 • Hängning dörr 4

 • Dekor 1

 • CC-mått 2

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.